Algemene voorwaarden

Latitude aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele nadelige effecten van de verleende adviezen op de bedrijfsvoering van de klant.  Alle adviezen gebeuren in overleg en de klant neemt de eindbeslissing.

Verkoopsvoorwaarden:

1. Het aanvaarden van deze factuur betekent het volledig aanvaarden van onze verkoopsvoorwaarden.

2. Om geldig te zijn moeten alle klachten geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum.

3.Waarde contant op 30 dagen na factuurdatum.

4. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt met zich mee:

° een intrest van 1.25% per maand, onmiddellijk verschuldigd;

° het recht van onze firma het bedrag te laten ontvangen op gelijk welke wijze;

° verhoging van het factuurbedrag met 10% tot forfaitaire schadevergoeding;


5. Alleen de rechtbank van Turnhout is bevoegd om alle geschillen te regelen.


Annuleringsvoorwaarden:

Indien er tijdens het proces toch besloten wordt om de overeenkomst te beëindigen door 1 van de 2 partijen.

Wordt er een nacalculatie gedaan inzake met gepresteerde uren. Deze nacalculatie gaat verhoudingsgewijs in tijdsbesteding toegepast worden. Bv project is in de helft van de looptijd, de helft van de initiële prijs wordt toegepast.

Dit wordt ook zo doorgegeven aan de desbetreffende instantie ivm subsidiering van de advisering.