Onze partners

'Verandering begint bij jezelf' wordt er wel eens gezegd. Desondanks als je verder wil geraken is het belangrijk om je te laten omringen met goede partners die dezelfde missie en visie dragen als jezelf. Ook doen wij dit met onze partners.


Samen staan we sterk om de transitie in de landbouw te garanderen.

Agro Symbio

Regeneratieve Landbouw stimuleren door het aanbieden van opleidingen, het opzetten van demo's, proeven en het delen van kennis

groep adviseurs agroecologie

CO2L Farming

Wij helpen boeren met het verbeteren en optimaliseren van hun bodemleven

producten voor veehouderij, akkerbouw, tuinbouw, paarden en huis en tuin

Agriton

Bij EM Agriton verdelen we natuurlijke grondstoffen als Effectieve Micro-organismen (EM®) met en ook doel natuurlijke processen te verbeteren.

101ha Kruidenland

Het begon als een goede mop: “Een boer en projectleider gingen eens op café…” Maar wat startte bij pot en pint groeide snel uit tot een gloednieuw projectinitiatief. Een vernieuwend project zelfs, want 101 Hectare Kruidenland combineert 101 goede en geen enkele slechte reden in een toekomstproof agrarisch landschap. Het resultaat is meer dan 1 miljoen m² kruidenland!

Rurant

Wij van RURANT ijveren voor het behouden en versterken van een aantrekkelijk, leefbaar en dynamisch platteland in de provincie Antwerpen. Dat doen we nooit alleen. Voor elk project zoeken we geschikte partners om innovatief aan de slag te gaan.

House of agroecology

The House of Agroecology is een centraal punt om de agro-ecologische transitie in België te versnellen. Het handelt systematisch om dit pad van gezamenlijke vooruitgang te ontwikkelen met het grootst mogelijke aantal Belgische spelers stroomopwaarts en stroomafwaarts van de landbouw- en voedingssector. De transformatie van het agrovoedingsmodel is een noodzaak geworden als we de waarde van de landbouw- en voedingsberoepen willen verhogen, de Belgische voedselsoevereiniteit willen garanderen en de klimaatverandering willen bestrijden.

Napagro

Partner voor vitale, regeneratieve landbouw

hans peter Rusch emissiemeting mest stikstofkringloop

Organic Forest

Minder kosten door een goede biologie? Wat je kan bereiken als je de techniek gebruikt. om de biologie in je kringloop te stimuleren.